Đây là sơ đồ trang web giúp cho khách hàng truy cập và tìm kiếm một cách dễ dàng và nhanh chóng nhất.

Được thiết kế bao gồm các trang quan trọng chia thành 2 khối:

  • Thông tin quan trọng – Thể hiện mức độ thẩm quyền của Website
  • Khối thương mại điện tử – Giúp khách hàng gia tăng trải nghiệm và cũng là mục đích kinh doanh chính của Shop

Các trang sản phẩm nằm trong khối thương mại điện tử gồm: 

Đồ gia dụng thông minh – Bao gồm tất cả các đồ dùng, dụng cụ, đồ gia dụng thông minh mà đại lý  Giadungthongminh 247  kinh doanh và các mặt hàng thuộc lĩnh vực nhà vườn và đồ gia dụng khác:

Các trang thông tin quan trọng:

Bao gồm các trang giới thiệu về các chính sách đối với người dùng của Đại lý Gia dụng thông minh 247 gồm:

Categories: Nhà & vườn / Đồ gia dụng / đồ gia dụng thông minh  (Căn cứ theo danh mục phân loại quốc tế)