Kệ Xoay Đa Năng Tầng Có Bánh xe di chuyển – KB03

390.000