Hộp Trữ Đông Thực Phẩm

123.000

– Mã sản phẩm: GD00019

Set này gồm:

– 1 hộp 700ml

– 1 hộp 900ml

– 1 hộp 1L,

– 1 hộp 1.4L.