Chảo gang 3 ngăn, chống dính nấu được bếp từ

165.000